Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Απαράδεκτες συνθήκες καθαριότητας στα γραφεία του ΕΦΚΑ

Το θέμα της έλλειψης καθαριότητας στους χώρους εργασίας του ΕΦΚΑ φέρνει με ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης. Καθώς δεν έχει εγκριθεί η σχετική δαπάνη καθαριότητας, το βάρος καθαρισμού του συνόλου των κτιρίων που λειτουργεί ο φορέας στην ελληνική επικράτεια έχει μετατεθεί σε μόλις 86 εργαζόμενες του κλάδου.

Δείτε το κείμενο της ερώτησης: