Ανακοινώσεις

Χάρης Θεοχάρης για τις αποδοχές του συμβούλου Γκλεν Κιμ

Πέπλο αδιαφάνειας εξακολουθεί να καλύπτει τις αποδοχές του κ. Γκλεν Κιμ, του μυστηριώδους συμβούλου του υπουργού Οικονομικών που κληροδότησε στην ηγεσία του υπουργείου ο  κ. Γιάνης Βαρουφάκης.

Ενώ η ηγεσία του υπουργείου συνεχίζει να μην απαντά σε μια πλειάδα ερωτήσεων και αιτήσεων κατάθεσης εγγράφων για τη σύμβαση και το ύψος της πληρωμής στον κ. Γκλεν Κιμ, σημερινά δημοσιεύματα εμφανίζουν Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Υπουργείου Οικονομικών από 18-01-2016 με αρ. πρωτ. 2/3803/ΔΠΔΑ και ΑΔΑ ΩΨΛΨΗ-χ9Θ, η οποία δεσμεύει το ποσό των 800.000 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης για την ανάθεση σε συγκεκριμένους εμπειρογνώμονες του συμβουλευτικού έργου της υποστήριξης της κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους.

Θα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να πληροφορήσει τον ελληνικό λαό ποιος είναι ο κ. Κιμ, τι σχέση συνεργασίας έχει με την κυβέρνηση, γιατί αυτή η σχέση κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό, γιατί το ύψος των αποδοχών του είναι τόσο υψηλό και ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζει η ελληνική πλευρά ώστε να δικαιολογείται αυτή η δαπάνη.

Με απορία βλέπουμε την κυβέρνηση να αγνοεί με απαξιωτικό τρόπο τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και να αποφεύγει να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία για τον εκλεκτό της.

Μετά από 2 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, μια Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφου και αρκετές αναφορές σε κοινοβουλευτικές ομιλίες και ανακοινώσεις, ο Χάρης Θεοχάρης κατέθεσε εκ νέου αίτημα για να αποσταλούν στη Βουλή:

1.Οι συμβάσεις (αρχικές και τυχόν συμπληρωματικές) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των κ. Γκλεν Κιμ και Λεγκλέρ

2.Τα αιτήματα που τυχόν έχουν γίνει προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την εγγραφή συμπληρωματικών πιστώσεων.

3.Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και τα παραδοτέα αυτής.

4.Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής και τις εντολές χρεωπίστωσης από την ΥΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών προς την ΤτΕ.