Επικοινωνία

Πολιτικό Γραφειο Αγ. Δημητρίου
Στριγγάρη 3, Αγ. Δημήτριος

Τηλέφωνο: 210 7292779
Fax: 211 1820201
Email: contact@htheoharis.gr