Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Διατάραξη της στρατιωτικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στη ΣΣΑΣ

Οι πρόσφατες παραιτήσεις σπουδαστών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων αποτελούν -σύμφωνα με δημοσίευμα της αμυντικής ιστοσελίδας militaire.gr– απόρροια της απόφασης της διοίκησης της Σχολής να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη στρατιωτική εκπαίδευση σε βάρος της ακαδημαϊκής, όπως επισημαίνει σε ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.

Χαρακτηριστική είναι η τελευταία απόφαση της διοίκησης της Σχολής για την πραγματοποίηση της χειμερινής διαβίωσης στο Περτούλι για τέσσερις ημέρες τον Φεβρουάριου που, ωστόσο, συμπίπτουν με την περίοδο διεξαγωγής της εξεταστικής περιόδου στην Ιατρική. Η εν λόγω απόφαση εκτιμάται ότι υπονομεύει την άρτια ακαδημαϊκή εκπαίδευση, καθώς οι σπουδαστές έχουν δύο επιλογές οι οποίες συνίστανται είτε στη μη συμμετοχή στην εξεταστική μεταφέροντας αναγκαστικά μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου στο επόμενο είτε στην «πρόχειρη» συμμετοχή με αμφίβολα αποτελέσματα.

Δείτε το κείμενο της ερώτησης: