Ραδιόφωνο

Δίκαιες πολιτικές για την ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία των πολιτών – Αθήνα 984

Η υπερφορολόγηση σε συνδυασμό με τη χαμηλή εισπραξιμότητα είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Πρέπει να πετύχουμε ακριβώς το αντίθετο, να έχουμε χαμηλούς συντελεστές και υψηλά ποσοστά είσπραξης. Όμως τα ζητήματα της οικονομίας δε μπορεί να επιλυθούν μεμονωμένα, δε γίνεται να λύσουμε το φορολογικό χωρίς να αγγίξουμε το ασφαλιστικό, χωρίς να ενισχύσουμε τις δομές στήριξης των αδυνάμων.


Η κυβέρνηση που είναι πολύ καλή στο μάρκετινγκ αναφέρεται σε ολιστικό αναπτυξιακό πρόγραμμα και, πράγματι, μόνο παρεμβαίνοντας συνολικά και ολοκληρωμένα μπορεί να επέλθει θετικό αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή που θα πρέπει να μειωθεί το αφορολόγητο και να επιβαρυνθούν τα χαμηλότερα εισοδήματα, θα πρέπει να μειωθούν και οι εισφορές ώστε να στηριχθούν τα εργαζόμενα νοικοκυριά. Χρειαζόμαστε δίκαιες πολιτικές για την ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία των πολιτών.