Ραδιόφωνο

Εχουμε ένα πολιτικό σύστημα που δεν γνωρίζει τα προβλήματα του κόσμου – Alpha 989

Χάρης Θεοχάρης

Οι εγκύκλιοι που θα αποσαφηνίσουν τις λεπτομέρειες του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα εκδοθούν, ως είθισται, την τελευταία στιγμή πριν τεθεί σε εφαρμογή. Είμαι έτοιμος να συνεισφέρω με προτάσεις και μέσω της κοινοβουλευτικής οδού ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή διαδικασία