Ραδιόφωνο

Eίναι η ώρα να βάλουμε κάτω ένα εθνικό σχέδιο δράσης – Alpha 98.9

Η υπογεννητικότητα, η μείωση της απασχόλησης, η γραφειοκρατία και η διαφθορά τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας.

Eίναι η ώρα να βάλουμε κάτω ένα εθνικό σχέδιο δράσης και να σηκώσουμε τα μανίκια.