Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Έκνομες καταστάσεις στο ΚΥΤ Μόριας

Τις έκνομες καταστάσεις στο ΚΥΤ Μόριας που δημιουργούν μεγάλο αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους της Λέσβου ανέδειξε με ερώτηση  προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ο Χάρης Θεοχάρης. Ο ανεξάρτητος βουλευτής έθεσε τα ακόλουθα ερωτήματα:
α. Ποια η θέση του Υπουργείου σας για την αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων εντός του ΚΥΤ Λέσβου;
β. Υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω έλεγχο και αστυνόμευση εντός των κέντρων όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες;
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.