Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Επανακατάθεση ερώτησης για δημοπράτηση τηλεπικοινωνιακών αδειών

O κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού Χάρης Θεοχάρης υπέβαλε ξανά ερώτηση σχετικά με το πότε η Κυβέρνηση σκοπεύει να εκκινήσει τη διαδικασία χορήγησης δικαιωμάτων για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών ραδιοσυχνοτήτων.   Επανήλθε με ερώτηση για το θέμα αυτό λόγω του γεγονότος ότι το Υπουργείο ουδέποτε απάντησε σε αντίστοιχη ερώτηση που κατατέθηκε στις 22/10/2015.

Στο τέλος του 2015 έληξαν οι δεκαπενταετείς άδειες που είχαν χορηγηθεί στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους από το Ελληνικό Δημόσιο για το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5 – 26,5 GHz. Στο κείμενο πρόσκλησης σε διαβούλευση της ΕΕΤΤ οι ενδεικτικές τιμές εκκίνησης για τη δημοπράτηση κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα μεταξύ 289.000 και 419.000 ευρώ. Παράλληλα, σε διαφορετικά κείμενα της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τους θεσμούς που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2015 αναφέρονται διαφορετικά αναμενόμενα δημόσια έσοδα από τις τηλεπικοινωνιακές άδειες τα οποία κυμαίνονταν από 22 εκ. ευρώ έως 350 εκ. ευρώ.

Ο Χάρης Θεοχάρης επανέρχεται ρωτώντας τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το πότε σκοπεύει η Κυβέρνηση να ξεκινήσει τη νέα δημοπράτηση, ποιο ποσό θεωρεί ως εύλογη τιμή εκκίνησης και πως εξηγούνται οι τόσο μεγάλες αποκλίσεις εκτιμώμενων εσόδων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση

Προς: Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: «Ελάχιστη προτεινόμενη τιμή εκκίνησης δημοπράτησης αδειών χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5 – 26,5GHz»

Στο τέλος του 2015 έληξαν οι δεκαπενταετείς άδειες που είχαν χορηγηθεί στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους από το Ελληνικό Δημόσιο για το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5 – 26,5 GHz. Λόγω αυτού η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών  και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της εκ του Ν.4070/2012 κάλεσε σε διαβούλευση ως τη 12η Οκτωβρίου 2015 τους φορείς της αγοράς παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σχετικά με την πρόθεσή της να εκκινήσει τη διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη ζώνη των 24,5 – 26,6 GHz.

Προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο κείμενο της πρόσκλησης σε διαβούλευση, που δημοσίευσε η  ΕΕΤΤ στο κεφάλαιο 9 με τίτλο «Τιμή Εκκίνησης», και όπου κρίνεται ως προϋπόθεση για την εφαρμογή της διαδικασίας της δημοπρασίας η διερεύνηση της αναγκαιότητας ύπαρξης μίας ελάχιστης τιμής εκκίνησης και ο καθορισμός του επιπέδου αυτής, αναφέρεται πως στις χώρες όπου χρησιμοποιήθηκε η τιμή εκκίνησης για κάθε φασματικό τμήμα εύρους 2×28 MHz αυτή κυμαινόταν μεταξύ των 289.000 € και 419.000 €. Θεωρεί λοιπόν εύλογη τιμή εκκίνησης αυτό το εύρος ποσού.

Στην αντίστοιχη διαδικασία αδειών του 2000 η τιμή εκκίνησης ήταν 2,2 εκατομμύρια ευρώ ενώ συνολικά από όλες τις άδειες το Ελληνικό Δημόσιο είχε εισπράξει το ποσό των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή σε διαφορετικά κείμενα της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τους θεσμούς που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2015 αναφέρονται διαφορετικά αναμενόμενα δημόσια έσοδα από τις τηλεπικοινωνιακές άδειες. Πιο συγκεκριμένα σε πίνακα εσόδων των προτεινόμενων ιδιωτικοποιήσεων εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης προς τους εταίρους τον Μάιο του 2015 αναφέρεται πως το Ελληνικό Δημόσιο προσδοκά από τις εν λόγω άδειες 31 εκατομμύρια ευρώ έσοδα το 2015, 23 εκατομμύρια ευρώ το 2016 και 22 εκατομμύρια ευρώ το 2017. Ένα μήνα αργότερα στην επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν – Κλοντ Γιουνκέρ η Ελληνική Κυβέρνηση αναφέρει ότι αναμένει έσοδα της τάξεως των 350 εκατομμυρίων ευρώ από τις τηλεπικοινωνιακές άδειες το 2016.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχουν 4 πάροχοι, η προτεινόμενη τιμή εκκίνησης δίνει μέγιστο έσοδο για το Δημόσιο 1,6 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο διαφέρει σημαντικά και από το σύνολο των 76 εκατομμυρίων ευρώ της επιστολής προτάσεων του Μάη του 2015 και από τα 350 εκατομμύρια της επιστολής προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης το ποσό αυτό διαφέρει σημαντικά και από το συνολικό κατώτατο έσοδο των 11 εκατομμυρίων ευρώ της τιμής εκκίνησης του διαγωνισμού του 2000 και από τα συνολικά πραγματοποιηθέντα έσοδα των 44 εκατομμυρίων ευρώ του εν λόγω διαγωνισμού.

Επειδή για όλα τα ανωτέρω έχουμε ήδη καταθέσει την αρ.466/22-10-2015 σχετική ερώτηση, η οποία όμως ουδέποτε απαντήθηκε,  επανυποβάλουμε την παρούσα και ερωτάται εκ νέου   ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων:

1. Πότε σκοπεύει η κυβέρνηση να εκκινήσει τη διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη ζώνη των 24,5 – 26,6 GHz;

2. Ποιο χρηματικό ποσό θεωρεί η Κυβέρνηση εύλογο ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας;

3. Με ποιο σκεπτικό δικαιολογούνται οι τόσο μεγάλες αποκλίσεις των εκτιμώμενων εσόδων του Δημοσίου από τη δημοπράτηση των αδειών των συγκεκριμένων συχνοτήτων;