Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Επίκαιρη ερώτηση για τα υψηλά ποσοστά καισαρικών τομών

Τα υψηλά ποσοστά μη ενδεδειγμένων ιατρικά καισαρικών τομών στην Ελλάδα, τα οποία διαπιστώνει η αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ, αποτελούν θέμα της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή ο Χάρης Θεοχάρης. Είναι ενδεικτικό ότι τα ποσοστά των καισαρικών τομών που πραγματοποιούνται στη χώρα μας χωρίς ιατρική αιτιολόγηση προσεγγίζουν το 40% σε δημόσια και το 65% σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, ξεπερνώντας κατά πολύ το ποσοστό του 15% που εκλαμβάνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ικανό να καλύπτει ιατρικές ανάγκες.

Δείτε το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ_ΚΑΙΣΑΡΙΚΕΣ