Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Επίκαιρη ερώτηση για την ανυπαρξία εθνικής στρατηγικής αντιμετώπισης του καρκίνου.

Το θέμα της ανυπαρξίας εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του καρκίνου και της έλλειψης καινοτόμων ογκολογικών φαρμάκων έφερε στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης με επίκαιρή ερώτησή του προς τον υπουργό Υγείας.


Ειδικότερα έθεσε τα ζητήματα της έλλειψης μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, του γερασμένο ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, του αποκλεισμού των καινοτόμων ογκολογικών φαρμάκων από τις θεραπείες ασθενών, αλλά και της μη ύπαρξης «αρχείου καταγραφής των περιστατικών καρκίνου» στην Ελλάδα, γεγονός που καθιστά δυσχερή την παράθεση στοιχείων για τη χάραξη εθνικής αντικαρκινικής πολιτικής.

Από την πλευρά του ο κ. Ξανθός παραδέχτηκε ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στον σχεδιασμό και την οργάνωση της πολιτικής υγείας στη χώρα μας σε σχέση με την αντιμετώπιση του καρκίνου. Έκανε δε γνωστό ότι το υπουργείο Υγείας έχει ανοίξει διάλογο και με τις επιστημονικές οργανώσεις των ογκολόγων και τις οργανώσεις των ασθενών με σκοπό να υπάρξει ένας φορέας, ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη χάραξης της εθνικής στρατηγικής στον τομέα του καρκίνου.