Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Επίκαιρη ερώτηση για τον ΕΦΚ στο κρασί

Η Κυβέρνηση που για πρώτη φορά επέβαλε φορολογία στο κρασί και αξίωσε την άμεση εφαρμογή του νόμου από 1-1-2016 αιφνιδίασε τους φορείς του οινοπαραγωγικού κλάδου, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες με ένα άνευ προηγουμένου αλαλούμ. Αν και ορισμένες από τις παράλογες καταστάσεις που διαμορφώθηκαν και παρ’ολίγο να οδηγήσουν σε απόλυτο αδιέξοδο κάθε υγιή μικρή ή μεγάλη επιχείρηση επιχειρήθηκε να αρθούν, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά προβλήματα.

Ο Χάρης Θεοχάρης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σε συνέχεια της νέας διευκρινιστικής εγκυκλίου που εκδόθηκε την 7-1-2016 θέτοντας το ζήτημα της υποχρέωσης προκαταβολής του ΕΦΚ στις αποστολές προϊόντων προς χώρες της Ε.Ε., που γεννά σοβαρό ζήτημα ρευστότητας στους οινοπαραγωγούς, οι οποίοι κατ’ απαίτηση του νόμου πρόκειται να συστήσουν φορολογικές αποθήκες, αλλά και των μέτρων που απαιτούνται για την κατηγορία των μικρών οινοπαραγωγών, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν αιφνίδια τη νέα φορολογία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Επίκαιρη Ερώτηση

προς τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Προβλήματα εφαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους οίνους

Με το άρθρο 13 του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ 152/Α’) τροποποιήθηκαν τα άρθρα 91 και 93 του ν. 2960/2001 και επιβλήθηκε ΕΦΚ στα προϊόντα των άρθρων 90 και 91 του ίδιου νόμου. Με την με αριθ. ΔΕΦΚΦΒ502638ΕΞ2015/16-12-2015 (ΦΕΚ 2785/Β’) ΑΥΟ δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης του φόρου.

Μετά την καινοφανή κυβερνητική επιλογή της επιβολής φορολογίας στο κρασί η εφαρμογή της παραπάνω απόφασης δημιούργησε τεράστια προβλήματα στον κλάδο των οινοπαραγωγών, που αποτελεί ικμάδα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης για τη χώρα.

Σημαντικά προβήματα που ανέκυψαν λόγω της άκριτης εφαρμογής του νέου φόρου από 1-1-2016, όπως η παράλογη απαίτηση της αυθημερόν καταβολής του, αντιμετωπίστηκαν μερικώς διοικητικά με την με αριθ. ΔΕΦΚΦ1001351ΕΞ2016/7-1-2016 εγκύκλιο. Παρ’ ολ’ αυτά ο αγώνας δρόμου για τις επιχειρήσεις του κλάδου συνεχίζεται, προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της έκδοσης άδειας φορολογικής αποθήκης έως την καταληκτική ημερομηνία της 30-4-2016, της διενέργειας απογραφής των αποθεμάτων τους, της παρακολούθησης των ποσοτήτων των λίτρων που διατίθενται με αποδείξεις λιανικής πώλησης για την υποβολή σχετικής κατάστασης, και κυρίως την εξασφάλιση ρευστότητας για την καταβολή ΕΦΚ, που σε περιπτώσεις ενδοκοινοτικής διακίνησης προκαταβάλλεται για να επιστραφεί, αλλά και τη σύσταση εγγυήσεων για να μπορούν να συνεχίσουν τις εξαγωγές τους. Οι επιχειρήσεις που θα υπαχθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης, εφόσον διαθέτουν προς πώληση προϊόντα μέχρι την έκδοση της άδειας μπορούν να υποβάλλουν δήλωση του φόρου και να καταβάλουν τις επιβαρύνσεις το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από το μήνα πώλησης των προϊόντων αυτών υπό τον όρο, ότι έχουν υποβάλει αίτηση για την έκδοση της άδειας και δήλωση των αποθεμάτων τους. Ωστόσο, οι μικροί οινοπαραγωγοί (έως 1000 εκατόλιτρα οίνου), που λειτουργούν εκτός του παραπάνω καθεστώτος και δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, ουσιαστικά δεν είναι σε θέση να διενεργήσουν πωλήσεις από τα αποθέματά τους (εντός και εκτός της χώρας) πριν από τη διενέργεια της καταγραφής των αποθεμάτων τους, καθώς και πριν από την δήλωση για την καταβολή του ΕΦΚ που αναλογεί σε αυτά. Είναι σαφές, ότι αυτή η υποχρέωση μεταξύ άλλων οδηγεί κατευθείαν τους μικρούς οινοπαραγωγούς να επιλέξουν ως μονόδρομο τη σύσταση φορολογικής αποθήκης, αν και έχουν κατ’αρχήν εξαιρεθεί από την υποχρέωση, ενώ σε οριμένες περιπτώσεις δεν θα είναι εκ των πραγμάτων δυνατή η έκδοση της σχετικής άδειας.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεστε να λάβετε, προκειμένου: α) να παραμείνουν βιώσιμες οι μικρές οινοπαραγωγικές επιχειρήσεις εκτός φορολογικής αποθήκης, δεδομένου ότι σήμερα παρά τις ελπιδοφόρες τάσεις ανάπτυξης του κλάδου, αντιμετωπίζουν αιφνιδίως την άμεση καταβολή φορολογίας, που δεν ήταν στον προγραμματισμό τους; β) να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν θα καταφύγουν στο «μαύρο» εμπόριο των προϊόντων τους;
  2. Πρόκειται να τροποποιηθεί άμεσα η υποχρέωση προκαταβολής του ΕΦΚ στην  περίπτωση της ενδοκοινοτικής διακίνησης των προϊόντων μέχρι την έκδοση της άδειας σε ό,τι αφορά τους οινοπαραγωγούς, που θα υπαχθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης, δεδομένου ότι προκαλεί προβλήματα ρευστότητας;

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης- Βουλευτής Β’ Αθήνας»