Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Επίκαιρη Ερώτηση στον Υ. Παιδείας και Ημερίδα ΠΑΣΙΠΣ.

Την προχειρότητα στο σχεδιασμό της υποχρεωτικής παροχής εκπαίδευσης και φροντίδας στα προνήπια μέχρι και τη φοίτηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανέδειξε με επίκαιρη ερώτηση ο Χάρης Θεοχάρης στον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής διετύπωσε τα εξής ερωτήματα:

(α) Ποιος ο χρονικός προγραμματισμός και ποιο το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση προσλήψεων και τη δημιουργία νέων δομών ώστε να υλοποιηθεί η υποχρεωτικότητα στην προσχολική αγωγή; Παρακαλώ όπως παρασχεθούν τα προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία αναλυτικά ανά περιφέρεια.

(β) Γιατί η στελέχωση των δημόσιων νηπιαγωγείων θα συντελείται μόνο με αποφοίτους τμημάτων ΑΕΙ; Τι πρόκειται να γίνει με τους χιλιάδες βρεφονηπιοκόμους και λοιπό επιστημονικό προσωπικό που απασχολούνται στους σημερινούς ιδιωτικούς και δημοτικούς παιδικούς σταθμούς;

(γ) Ποιες οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ιδιωτικών παιδικών σταθμών στην υποχρεωτικότητα γενικά της προσχολικής εκπαίδευσης;

(δ) Πώς εξηγείται η επιλογή του υπουργείου σας όσον αφορά την υποχρεωτικότητα έναντι της καθολικότητας μέσω της προσβασιμότητας την οποία προκρίνει ως ιδιαίτερα επωφελή στην εκπαίδευση των προνήπιων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Στο πλαίσιο του διαχρονικού ενδιαφέροντος για ζητήματα που άπτονται της προσχολικής εκπαίδευσης, ο ανεξάρτητος βουλευτής απηύθυνε χαιρετισμό σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΑΣΙΠΣ) και το Μουσείο Σχολικής Ζωής στις 13 Οκτωβρίου 2018 με αντικείμενο τις καλές πρακτικές για το παιδί ηλικίας 0-6 ετών. O κ. Θεοχάρης επεσήμανε τη σπουδαιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «Η αντιμετώπιση ανεπαρκειών στην πρώιμη ηλικία με τη δημιουργία ολοήμερων προσχολικών κέντρων και την ενεργοποίηση προγραμμάτων για παιδιά από μη προνομιούχα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα είναι σημαντική για την ανάπτυξη ισορροπημένων παιδιών, των αυριανών πολιτών που θα κληθούν να στηρίξουν την οικονομική και παραγωγική ανάπτυξη της χώρας μας».

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (1)