Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Νέα Επίκαιρη Ερώτηση προς τον κ. Παπαγγελόπουλο για την υπόθεση Ξεπαπαδέα

Στην κατάθεση νέας Επίκαιρης ερώτησης προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση Ξεπαπαδέα προχωράει ο βουλευτής της ΝΔ Χάρης Θεοχάρης, καθώς όπως επισημαίνει κατά τη συζήτηση της Δευτέρας ο αναπληρωτής Υπουργός κ. Παπαγγελόπουλος επιβεβαίωσε τα πολιτικά, νομικά και ηθικά ζητήματα που άπτονται της σχέσης της νυν Γενικής Γραμματέως Διαφθοράς με Κυπριακή Εταιρεία.

Αναπάντητα ωστόσο εξακολουθούν να παραμένουν ερωτήματα που άπτονται της σύγκρουσης συμφερόντων ενός ανώτατου κρατικού λειτουργού ο οποίος αντιδικεί με το ελληνικό δημόσιο. Και τούτο διότι ενώ διατελούσε ειδική συνεργάτης στο υπουργείο Δικαιοσύνης και διαχειρίζονταν θέματα διαφθοράς, την ίδια περίοδο εμφανίζεται ως πληρεξούσια δικηγόρος εταιρείας που κινείται σε βάρος του ελληνικού δημοσίου.

Επιπλέον, η νυν γενική γραμματέας διαφθοράς σύμφωνα με δημοσιεύματα που εμφανίζουν έγγραφα της OpenCorporate και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) παρέμεινε έως και τις 9/4/2019 εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ, ως  μέλος του Δ.Σ εργοληπτικής εταιρείας της οικογενείας της. Ταυτόχρονα, ως γραμματέας κατά της διαφθοράς εποπτεύει το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων σύμφωνα με το ν. 4412/2016. Δηλαδή από τη μία πλευρά ασκεί τη συγκεκριμένη εξουσία και από την άλλη είναι εκτελεστικό μέλος σε οικογενειακή εργολήπτρια εταιρεία έναντι της οποίας ασκεί ακόμη έλεγχο. 

Ο κ. Θεοχάρης θέτει τα εξής ζητήματα προς τον κ. Παπαγγελόπουλο:

1. Νοείται ανώτατη κρατική λειτουργός να κάνει κατασχέσεις κατά του δημοσίου; 

2. Γνωρίζατε ότι η κυρία Ξεπαπαδέα ήταν μέλος του ΔΣ εργολήπτριας εταιρείας και ταυτόχρονα έλεγχε το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων έργων; 

3. Γνωρίζετε εάν  η γενική γραμματέας διαφθοράς κατέχει ή ελέγχει ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της οικογενειακής εταιρείας; Εάν ναι, ποιο το ύψος συμμετοχής της; 

4. Θα αποπέμψετε την νυν γενική γραμματέα διαφθοράς έστω και τώρα που αποδεικνύεται πως ελέγχει την οικογενειακή της επιχείρηση;

ΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ (2)