Εκδηλώσεις

Επιτακτική ανάγκη η ηλεκτρονική διακυβέρνηση – Ομιλία στο συνέδριο του Economist

«Το ελληνικό δημόσιο έχει ακόμη αρκετά προβλήματα άλυτα σε σχέση με τις κυβερνο-επιθέσεις αλλά και με τα θέματα ασφάλειας δεδομένων. Δυστυχώς, το ίδιο συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό και με τον ιδιωτικό τομέα», συμπέρανε κατά την ομιλία που παρέθεσε στο πλαίσιο πραγματοποίησης του 1ου Ασφαλιστικού Συνεδρίου του Economist ο Χάρης Θεοχάρης, φέρνοντας ως παράδειγμα το γεγονός ότι «η οδηγία της ΕΕ για τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο».

Ο κ. Θεοχάρης επεσήμανε την επιτακτική σημασία ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, ένα θέμα «για το οποίο έχουν ακουστεί πολλά, αλλά έχουν γίνει λίγα». Στο πλαίσιο αυτό, προέτρεψε για την ενοποίηση ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και άλλων αριθμών ταυτοποίησης, τη δημιουργία ηλεκτρονικής ταυτότητας, καθώς και την αυτοματοποίηση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών και του ιδιωτικού τομέα.

«Η κατάργηση της επαφής κράτους – πολίτη είναι σήμερα λίγα μόνο από τα ζητούμενα ενός ευρύτατου προγράμματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα αναθεμελιώσει τον δημόσιο τομέα στη χώρα μας και θα μετατρέψει την ανάπτυξη από μια κενή περιεχομένου λέξη σε μια ατμομηχανή ευημερίας και προόδου», σημείωσε ο κ. Θεοχάρης.

Αναφερόμενος ευρύτερα στο διεθνές περιβάλλον, παρατήρησε ότι «λαϊκισμός, τρομοκρατία και κυβερνο-τρομοκρατία συνιστούν ένα εξαιρετικά αποσταθεροποιητικό μείγμα για την πολιτική πραγματικότητα των φιλελεύθερων κοινοβουλευτικών συστημάτων».