ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 2