Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση Χ. Θεοχάρη για την ασφυκτική ταμειακή κατάσταση γιατρών και πολυϊατρείων από τις υπέρογκες χρεώσεις του ΕΟΠΥΥ.

Στο ζήτημα των υπέρογκων χρεώσεων του ΕΟΠΥΥ σε γιατρούς και πολυϊατρεία επανέρχεται με νέα ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.

 

H ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΔΑΠΥ/e-dapy των πινάκων συμψηφισμού των οφειλόμενων με το clawback και το rebate για τα έτη 2012-2015, φέρνει στην επιφάνεια μια ασφυκτική ταμειακή κατάσταση, στην οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντεπεξέλθουν γιατροί και πολυϊατρεία.

Επιπλέον, η προθεσμία των τριών ημερών περί αποδοχής των χρεώσεων που δόθηκε από την ανάρτηση των πινάκων συμψηφισμού, δεν αφήνει περιθώριο σε μικρά εργαστήρια και πολυϊατρεία που δεν τηρούν διπλογραφικά βιβλία να ελέγξουν την ακρίβεια των αναρτημένων χρεώσεων.

Επειδή οι υπέρογκες χρεώσεις δύναται να οδηγήσουν σε διακοπή λειτουργίας εργαστηρίων και πολυϊατρείων, ο κ. Θεοχάρης ρωτά τους συναρμόδιους υπουργούς:

-Για ποιον λόγο δεν καταλογίζετε στους εργαστηριακούς ιατρούς και τα πολυϊατρεία τους τόκους υπερημερίας για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ αλλά αντίθετα απαιτείτε να παραιτηθούν από αυτούς καθώς και από κάθε ένδικο μέσο;

-Ποιος ο μαθηματικός τύπος βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκε ο υπολογισμός του rebate και clawback που οφείλει ο κάθε πάροχος για τα έτη 2013 και εντεύθεν;

-Ποιες οι επιπτώσεις από την απόρριψη της προτάσεως συμβιβασμού από τον πάροχο μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριών ημερών;

-Υπάρχει πρόθεση για ένταξη των χρεώσεων στο καθεστώς των 120 δόσεων όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ.21 του Ν.4469/2017 για τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οποίους εντάσσονται και οι ιατροί;

 

Δείτε το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ&ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1