Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση Χ. Θεοχάρη για την καθυστέρηση στην απονομή Δικαιοσύνης

Στη Βουλή φέρνει το φλέγον θέμα της καθυστέρησης απονομής Δικαιοσύνης ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης, με αφορμή τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας που κατατάσσουν το ελληνικό δικαστικό σύστημα ως το πιο αργό στην Ευρώπη, αλλά και στις τελευταίες θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.


Οι μεγάλες καθυστερήσεις και ανεπάρκειες της Δικαιοσύνης, στα όρια της αρνησιδικίας, αποθαρρύνουν υγιείς επιχειρηματικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες σε μια εποχή που η ανάπτυξη για τη χώρα μας είναι ζητούμενο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το πλήθος των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των Ποινικών – Πολιτικών – Διοικητικών δικαστηρίων, ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο, με επίσημα στοιχεία των εμπλεκομένων φορέων, αν και θα έπρεπε στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας να κερδίζεται χρόνος και χρήμα για δικαστές, δικηγόρους και κυρίως για τους διαδίκους.

Εντοπίζοντας τα προβλήματα στην ορθή απονομή της Δικαιοσύνης στη μη καθιέρωση ενός ψηφιακού συστήματος σε όλα τα επίπεδα της δίκης, ο κ. Θεοχάρης ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό:

-Ποιος ο σχεδιασμός για τη μετάβαση σε μια εξ ολοκλήρου νέα εποχή ψηφιακής εξέλιξης και εισαγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων στον σύγχρονο δικαστικό κόσμο;

-Υπάρχουν επίσημες μελέτες, που τυχόν έχει εκπονήσει το Υπουργείο σας σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, για την πλήρη ψηφιοποίηση υποθέσεων, πρακτικών, αποφάσεων και την ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών χωρίς τη φυσική παρουσία όσων τα χρειάζονται;

-Ποια τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και οι καλές πρακτικές ασφαλείας που πρόκειται να υιοθετηθούν ή έχουν ήδη υιοθετηθεί;

-Ποιος ο χρονικός προγραμματισμός για την ολοκλήρωση ενός προγράμματος πλήρους ψηφιοποίησης των δομών της δικαιοσύνης σε προδικαστικό, δικαστικό, αλλά και μεταδικαστικό επίπεδο;

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης: