Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Eρώτηση Χάρη Θεοχάρη για ΕΝΦΙΑ Κοινωφελών Ιδρυμάτων

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Επιβολή ΕΝΦΙΑ σε κοινωφελή και φιλανθρωπικά ιδρύματα

Μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ αναδείχτηκε για άλλη μια φορά το πρόβλημα με τα υπέρογκα ποσά που καλούνται να πληρώσουν μια σειρά κοινωφελών ιδρυμάτων που στηρίζουν ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, τα οποία δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν βάσει των χρηματοροών που παρουσιάζουν στην ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του ΕΝΦΙΑ και στην απρόσκοπτη συνέχιση των κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθοεργιών τους.  

Αυτό είναι ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία έτη με πολλά από τα ιδρύματα να στηρίζονται σε εταιρικές χορηγίες για να καλύψουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Η επανάληψη του φαινομένου αποδεικνύει ότι καμία μέριμνα δε λαμβάνεται από την πολιτεία για οριστική αντιμετώπιση του θέματος και όταν αυτό «λύνεται» μέσω κάποιας χορηγίας το «ξεχνάμε» μέχρι την επόμενη χρονιά.  

Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί πως με όλα τα προηγούμενα καθεστώτα φορολόγησης ακίνητης περιουσίας μέχρι και το ΕΕΤΗΔΕ τα κοινωφελή και φιλανθρωπικά ιδρύματα απαλλάσσονταν της φορολόγησης ακινήτων ιδιοκτησίας τους.

Με το υφιστάμενο καθεστώς ΕΝΦΙΑ, τα φιλανθρωπικά και κοινωφελή ιδρύματα δεν δικαιούνται απαλλαγής. Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ένα τεράστιο βάρος σε μια σειρά ιδρυμάτων τα οποία λόγω αποστολής λειτουργίας χρειάζονται μεγάλες επιφάνειες ακινήτων. Ένα φορολογικό βάρος που αντιστοιχεί σε μεγάλο μέρος των εσόδων τους και που αναγκαστικά θα οδηγήσει σε περιορισμό των κοινωφελών δραστηριοτήτων τους.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

  1. Υπάρχει σχεδιασμός εκ μέρους του Υπουργείου για την απαλλαγή ή έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ βάσει κριτηρίων για τα ακίνητα συγκεκριμένων ιδρυμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται και εξυπηρετούν τον κοινωφελή και φιλανθρωπικό σκοπό τους;

  2. Υπάρχει πρόθεση και σχεδιασμός του Υπουργείου να πιστοποιήσει μια σειρά κοινωφελών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, βάσει κριτηρίων λειτουργίας, σκοπού δραστηριοτήτων, διαχείρισης χρηματοδότησης και άλλων κριτηρίων, τα οποία να δικαιούνται απαλλαγής ή έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητά τους που χρησιμοποιούνται για την παροχή του συγκεκριμένου και ορισμένου κοινωφελούς και φιλανθρωπικού τους έργου;

 

  1. Υπάρχουν οι δομές και οι μηχανισμοί ελέγχου των μη κυβερνητικών οργανισμών, των φιλανθρωπικών και κοινωφελών ιδρυμάτων ώστε να είναι δυνατή η πιστοποίηση των ιδρυμάτων που θα κάλυπταν συγκεκριμένα κριτήρια κοινωνικού έργου;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης