Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για πρόγραμμα ΟΑΕΔ

Το ζήτημα της Πορείας Υλοποίησης του Προγράμματος του ΟΑΕΔ για  Ανέργους άνω των 55 ετών  τέθηκε από τον ανεξάρτητο βουλευτή Χάρη Θεοχάρη με ερώτηση που κατέθεσε προς την αρμόδια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου.

Συγκεκριμένα ο κ.Θεοχάρης αναφέρει ότι η επιχορήγηση της απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων είναι κρίσιμη στην προσπάθεια διατήρησης της κοινωνικής συνοχής και  επισημαίνει  το πρόβλημα  σημαντικού ποσοστού  ανέργων άνω των 55 ετών οι οποίοι  δεν έχουν καταφέρει να ενταχθούν στο πρόγραμμα επειδή δε διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων κατά το τελευταίο έτος. Στο πλαίσιο αυτό ζητάει από  την Υπουργό να παρατεθούν τα  στοιχεία για τη μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης του προγράμματος καθώς και αν υπάρχει πρόθεση διεύρυνσης των κριτηρίων ένταξης σε αυτό.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 2