Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης( ΚΑΑ)

Τα σοβαρά ζητήματα βιωσιμότητας τα οποία αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης( ΚΑΑ)  με υπαιτιότητα του ΕΟΠΥΥ αναδεικνύει  με ερώτησή του προς την αρμόδια Υπουργό  ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.

Σύμφωνα με την Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης, όπως αναφέρει ο κ. Θεοχάρης, απορρίπτεται συστηματικά από τον ΕΟΠΥΥ η απαίτηση των ΚΑΑ για την παροχή ιατρικής βοήθειας σε ασθενείς με χρόνιες νόσους, όπως το Πάρκινσον, αποστερώντας από τους ασθενείς τη δυνατότητα να επανέλθει η κινητικότητά τους  σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ο κ. Θεοχάρης ρωτά την αρμόδια Υπουργό για το εάν υπάρχει σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα και να διασφαλιστεί η δίκαιη και απρόσκοπτη λειτουργία των ΚΑΑ.
Διαβάστε το κείμενο της ερώτησης