Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για τα κρούσματα κλοπών ιατρικού εξοπλισμού από νοσοκομεία

Τα κενά ασφαλείας που υφίστανται στις μονάδες υγείας του ΕΣ, με αποτέλεσμα διαδοχικά κρούσμα κλοπής πανάκριβου ιατρικού εξοπλισμού, αναδεικνύει με ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή ο Χάρης Θεοχάρης.

Η κλοπή ειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού αφενός επιφέρει οικονομική ζημία στο νοσοκομείο όπου λαμβάνει χώρα, και αφετέρου οδηγεί σε ακύρωση είτε προγραμματισμένων ραντεβού ασθενών είτε έκτακτων εξετάσεων.

Ο κ. Θεοχάρης ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς:

– Πώς σκοπεύετε να επιλύσετε το πρόβλημα στο οποίο έχουν περιέλθει νοσοκομεία στα οποία εκλάπη ιατρικός εξοπλισμός και αδυνατούν να τον αντικαταστήσουν λόγω οικονομικής στενότητας;

– Υπάρχει σχεδιασμός για την παροχή βασικής τεχνικής υποστήριξης και ανανέωση της υλικοτεχνικής υποδομής για την προστασία έναντι κλοπής του ιατρικού εξοπλισμού των νοσοκομείων;

– Υφίσταται πρόθεση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ώστε να αυξηθεί το μέγεθος του ειδικού προσωπικού ασφαλείας του Νόμου 1339/83 συνάπτοντας εργασιακή σύμβαση ώστε στη συνέχεια να διατεθεί για την κάλυψη οργανικών θέσεων στα νοσοκομεία;

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ