Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για τα POS

Ερώτηση στη Βουλή για το νομοθετικό κενό που αφορά στην εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης μέσω POS στον Δήμο Βριλησσίων

Ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Βριλησσίων διέπεται από τον κανονισμό ύδρευσης, ο οποίος εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), καθώς και της Υγειονομικής διάταξης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) Υ2/2600/2001) επιτρέποντας την έκδοση λογαριασμών ύδρευσης.

Ο Δήμος Βριλησσίων προμηθεύτηκε POS για την εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, στο πλαίσιο της προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ωστόσο οι πληρωμές δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν κατ’ αυτόν  τον τρόπο διότι στον λογιστικό λογαριασμό του Δήμου δεν προβλέπεται να εμφανίζεται το ποσοστό προμήθειας 3%, το οποίο παρακρατείται από την τράπεζα κατά την εκτέλεση της συναλλαγής.  Έτσι, εάν γίνει αποδεκτή η εξόφληση λογαριασμού μέσω POS, τότε το ταμείο του Δήμου θα εμφανίσει έλλειμμα ισόποσο με την τραπεζική προμήθεια.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

(α) Με ποιον τρόπο σκοπεύουν να καλύψουν το νομοθετικό κενό που διαπιστώνεται στην εξόφληση των λογαριασμών ύδρευσης μέσω POS στον Δήμο Βριλησσίων;

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση για τα POS