Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τον πρόχειρο και αποσπασματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας όσον αφορά την προσχολική αγωγή με την μορφή της υποχρεωτικής παροχής εκπαίδευσης και φροντίδας στα προνήπια μέχρι και τη φοίτηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναδεικνύει ο Χάρης Θεοχάρης με ερώτηση προς τον Υπουργό παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ειδικότερα ερωτάται ο κ. υπουργός:
– Ποιος ο χρονικός προγραμματισμός και ποιο το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού για την πραγματοποίηση προσλήψεων και τη δημιουργία νέων δομών ώστε να υλοποιηθεί η υποχρεωτικότητα στην προσχολική αγωγή;

Παρακαλώ όπως παρασχεθούν τα προβλεπόμενα οικονομικά αναλυτικά ανά περιφέρεια.
– Ποιες οι περιφέρειες στις οποίες πρόκειται να ισχύσει η πιλοτική υποχρεωτικότητα της
προσχολικής εκπαίδευσης, και με ποια κριτήρια επελέγησαν;
– Η επιλογή της υποχρεωτικότητας στην προσχολική εκπαίδευση καταργεί το voucher μέσω του ΕΣΠΑ; Εάν ναι, με ποιο τρόπο σκοπεύετε να καλύψετε τα σχετικά οικονομικά κενά που
θα προκύψουν;
– Γιατί η στελέχωση των δημόσιων νηπιαγωγείων θα συντελείται μόνο με αποφοίτους τμημάτων ΑΕΙ; Τι πρόκειται να γίνει με τους χιλιάδες βρεφονηπιοκόμους και λοιπό επιστημονικό προσωπικό που απασχολούνται στους σημερινούς ιδιωτικούς και δημοτικούς παιδικούς σταθμούς;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ