Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για τη διαχείριση των απορριμμάτων Αττικής

Στα όρια αντοχής του ο ΧΥΤΑ Φυλής

 

Τα προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, με άξονα τον ΧΥΤΑ Φυλής, θίγει με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.

Το υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων έχει οδηγήσει τον ΧΥΤΑ Φυλής στα όρια των αντοχών του, αναφέρει ο κ. Θεοχάρης, ενώ το πρόβλημα οξύνεται από την απουσία επαρκών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) που θα μείωναν σημαντικά τον όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν στο χώρο της τελικής διάθεσης. Οι δε νέοι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Δυτικής και Ανατολικής Αττικής δεν έχουν καν χωροθετηθεί.

Επειδή η ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται ο ΧΥΤΑ Φυλής έχει υποστεί από δεκαετίες δυσανάλογα μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση, ο κ. Θεοχάρης ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς:

-Ποιος ο προγραμματισμός ώστε να χωροθετηθούν και να λειτουργήσουν οι δύο νέοι ΧΥΤΥ στην Αττική; Προτίθεστε να προχωρήσετε σε ενέργειες προκειμένου να εξαιρεθεί ο Δήμος Φυλής από τις υποψήφιες προς χωροθέτηση περιοχές;

-Ποιος ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός για τη δημιουργία μονάδων επεξεργασίας (ΜΕΑ) στο Γραμματικό και το Σχιστό;

-Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η χωροθέτηση των προβλεπόμενων τριών (3) ΜΕΑ στον κεντρικό και νότιο τομέα ώστε τα έργα να καταστούν ώριμα προς χρηματοδότηση;

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2