Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για τη Συμμετοχή Συνεπών Δανειοληπτών στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης

Ερώτηση στην Βουλή για τη Συμμετοχή Συνεπών Δανειοληπτών Τιτλοποιημένων Δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Μέσω της Μείωσης Επιτοκίων

Τη συμμετοχή συνεπών δανειοληπτών τιτλοποιημένων δανείων του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων στο πρόγραμμα επιβράβευσης μέσω της μείωσης επιτοκίων αναδεικνύει με ερώτηση του ο Χάρης Θεοχάρης προς τον υπουργό Οικονομίας καθώς και τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη νέα πολιτική ρυθμίσεων δανείων του στεγαστικού τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) που εγκρίθηκε  με την υπ’ αριθμ.3595/22-11-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΤΠΔ προβλέπονται αφενός  διάφορες επιλογές  που αφορούν την εξασφάλιση βιώσιμης λύσης για τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την εξυπηρέτηση των δανείων τους, αφετέρου επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών με μεσοσταθμική μείωση 1% του επιτοκίου επί του άληκτου κεφαλαίου. Η εν λόγω ωστόσο επιβράβευση δεν δύναται να εφαρμοσθεί σε συνεπείς δανειολήπτες των οποίων τα στεγαστικά δάνεια έχουν τιτλοποιηθεί, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  • Υπάρχει προγραμματισμός εκ μέρους των αρμόδιων υπουργείων για σχετική ρύθμιση που να προβλέπει την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων των οποίων τα δάνεια έχουν τιτλοποιηθεί;
  • Υπάρχει πρόβλεψη διαμόρφωσης πλαισίου επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος;
  • Ποια η δυνατότητα παρέμβασης των αρμόδιων υπουργείων όσον αφορά τη ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία έχουν τιτλοποιηθεί σε προγενέστερες περιόδους;

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Eρώτηση για τη Συμμετοχή Συνεπών Δανειοληπτών στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης