Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για την αναβάθμιση των Σχολών Ξεναγών.

Την ανάγκη αναβάθμισης των σχολών ξεναγών προκειμένου οι απόφοιτοί της να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τουριστικής αγοράς,  επισημαίνει  σε ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος Βουλευτής Χάρης Θεοχάρης. Είναι ενδεικτικό ότι οι ξεναγήσεις με αντικείμενο τα γαστρονομικά μυστικά των μεγάλων πόλεων που έχουν τεράστια ζήτηση, δε μπορεί να υπηρετηθούν από επαγγελματίες λόγω έλλειψης σχετικής εκπαίδευσης. Κρίνεται δε απαραίτητη η εισαγωγή πρακτικών ψηφιακής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης και η γενικότερη καθιέρωση ηλεκτρονικής πύλης τουριστικής εκπαίδευσης.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 25