Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για την απαλλαγή από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ των ατομικών επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων

Ο Χάρης Θεοχάρης, Βουλευτής Β΄ Αθήνας με το Ποτάμι, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την πρόσθετη επιβάρυνση που υφίστανται οι ατομικές επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων από την επιβολή  συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους – νομικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, ρωτά τον Υπουργό Οικονομικών αν η Κυβέρνηση σκοπεύει να επαναφέρει την απαλλαγή από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ για τις ατομικές επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων και ποιος είναι ο κυβερνητικός σχεδιασμός σχετικά με τις πρωτοβουλίες για τον επανασχεδιασμό του ΕΝΦΙΑ.

Στην ερώτηση ο Βουλευτής του Ποταμιού υπενθυμίζει πως οι εν λόγω επιχειρήσεις είχαν απαλλαχθεί από την υποχρέωση καταβολής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ με το Ν.4223/2013. Η απαλλαγή καταργήθηκε με το Ν.4336/2015 του τρίτου μνημονίου και μάλιστα έγινε αναδρομική με το Ν.4337/2015. Και στις δύο περιπτώσεις η αιτιολογική έκθεση ανέφερε πως το θέμα της απαλλαγής θα εξεταζόταν στο πλαίσιο της συνολικής επανεξέτασης του φόρου. Επανεξέταση η οποία δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα.

Με αυτόν τον τρόπο επιβαρύνθηκαν φορολογικά χιλιάδες ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν λειτουργήσει για όλη την τουριστική περίοδο με προβλέψεις για σαφώς χαμηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις. Η αναδρομική επιβολή ΕΝΦΙΑ τον Οκτώβριο ήρθε να επιτείνει τα προβλήματα ρευστότητας μιας πληθώρας επιχειρηματιών σε μια περίοδο μηδενικής δραστηριότητας για τις επιχειρήσεις τους. Ταυτόχρονα, η καθυστέρηση της Κυβέρνησης να φέρει νέο νομοσχέδιο για τον επανασχεδιασμό του ΕΝΦΙΑ δημιουργεί συνεχώς πρόσθετες επιβαρύνσεις στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, νοθεύει τον ανταγωνισμό με τις επιχειρήσεις- νομικά πρόσωπα  και πλήττει καίρια τη βιωσιμότητα ενός κλάδου, ο οποίος λειτουργεί ενισχυτικά προς ένα πλήθος δραστηριοτήτων των τοπικών οικονομιών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση

Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Απαλλαγή από συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ για τις ατομικές επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων

Με την περίπτωση γ’ της υποπαραγράφου Δ3 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 καταργήθηκαν τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.4223/2013 με τα οποία προβλέπονταν η απαλλαγή από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ των ενοικιαζόμενων δωματίων των ατομικών επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως με την παρ 2. του άρθρου 2 του Ν.4337/2015 η παραπάνω διάταξη απέκτησε αναδρομική ισχύ για το 2015. Και στις δύο περιπτώσεις η αιτιολογική έκθεση ανέφερε πως το θέμα της απαλλαγής θα εξεταζόταν στα πλαίσια της συνολικής επανεξέτασης του φόρου, την οποία χρονικά τοποθετούσε σε εξαιρετικά σύντομο διάστημα.

Με αυτόν τον τρόπο επιβαρύνθηκαν φορολογικά χιλιάδες ξενοδοχειακές ατομικές επιχειρήσεις. Η αναδρομική μάλιστα ισχύς της διάταξης επιβάρυνε περαιτέρω τις εν λόγω επιχειρήσεις οι οποίες είχαν λειτουργήσει για όλη την τουριστική περίοδο με προβλέψεις για σαφώς χαμηλότερες φορολογικές επιβαρύνσεις. Η αναδρομική επιβολή ΕΝΦΙΑ τον Οκτώβριο ήρθε να επιτείνει τα προβλήματα ρευστότητας μιας πληθώρας επιχειρηματιών σε μια περίοδο μηδενικής δραστηριότητας για τις επιχειρήσεις τους. Η καθυστέρηση της Κυβέρνησης να φέρει νέο νομοσχέδιο για τον επανασχεδιασμό του ΕΝΦΙΑ δημιουργεί συνεχώς πρόσθετες επιβαρύνσεις στη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, νοθεύει τον ανταγωνισμό των εν λόγω επιχειρήσεων με τις επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα – ανταγωνιστές τους και πλήττει καίρια τη βιωσιμότητα ενός κλάδου που δίνει ανάσες στις περιφερειακές οικονομίες και θέσεις εργασίας για τις τοπικές κοινωνίες. Η αδιαφορία της Κυβέρνησης για αυτήν τη δυναμική και εξωστρεφή κατηγορία επιχειρήσεων, των οποίων μάλιστα οι δραστηριότητα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε μια πληθώρα κλάδων των περιφερειακών οικονομιών προκαλεί εύλογα ερωτήματα για το τι είδους ανάπτυξη οραματίζεται η Κυβέρνηση.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών:

  1. Σκοπεύει η Κυβέρνηση να επαναφέρει την απαλλαγή από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ για τις ατομικές επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων;
  2. Ενδεχόμενη διευθέτηση του ζητήματος θα έχει αναδρομική ισχύ;
  3. Γιατί καθυστερεί η αναφερόμενη στις προαναφερθείσες αιτιολογικές εκθέσεις νομοθετική πρωτοβουλία για τον επανασχεδιασμό του ΕΝΦΙΑ;