Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για την Καθυστέρηση στη Θεσμοθέτηση της Διετούς Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής

Την καθυστέρηση στη θεσμοθέτηση της διετούς υποχρεωτικής Προσχολικής αγωγής λόγω προβλημάτων στις κτιριακές υποδομές και έλλειψης προσωπικού αναδεικύει με ερώτηση του ο Χάρης Θεοχάρης προς τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων .

Ειδικότερα ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

  • Ποιος ο προγραμματισμός του υπουργείου σας για τη θεσμοθέτηση της διετούς υποχρεωτικής Προσχολικής αγωγής εν όψει των εγγραφών των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος;
  • Έχετε προβεί στην κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου το οποίο να προβλέπει τις δράσεις που είναι απαραίτητες για την υποχρεωτική Προσχολική αγωγή όπως προεγγραφές προνηπίων, εξασφάλιση κονδυλίων για διορισμούς νηπιαγωγών και κτιριακές υποδομές; Εαν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα;
  • Με δεδομένη την ύπαρξη περιορισμένων οικονομικών πόρων, ποιες οι ενέργειες για την εφαρμογή της διετούς υποχρεωτικής Προσχολικής αγωγής μέσω ΕΣΠΑ για την απασχόληση σχολικών βοηθών, όπως σχολικοί νοσηλευτές, τραπεζοκόμοι;
  • Ποια η θέση του υπουργείου σας όσον αφορά την ενοποίηση δομών αγωγής και φροντίδας με εκπαιδευτικές σχολικές δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως το νηπιαγωγείο;

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση για την Προσχολική Αγωγή