Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για την πορεία μετάβασης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Η πρόοδος και τα προβλήματα που εντοπίζονται κατά τη διαδικασία εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποτελούν θέμα ερώτησης στη Βουλή του ανεξάρτητου βουλευτή Χάρη Θεοχάρη.

Ενδεικτικά επισημαίνονται τα προβλήματα των πιστοποιητικών ασφάλειας της Πύλης Ermis, που έχουν ως συνέπεια τη δυσχέρεια των πολιτών στην πρόσβαση και την πλοήγηση εντός της πύλης, αλλά και την ύπαρξη κινδύνου για μόλυνση από ιούς, υποκλοπή στοιχείων και διαρροή προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη σύστασης ειδικών επιχειρηματικών e-ΚΕP, σε συνδυασμό με τη δημιουργία γραφείων εξυπηρέτησης ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Δείτε το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ