Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για την πρόοδο στην Ψηφιακή Εκπαίδευση.

Η αναπροσαρμογή του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελεί θέμα ερώτησης στη Βουλή του ανεξάρτητου βουλευτή Χάρη Θεοχάρη.

Καθώς η ψηφιακή εκπαίδευση παρέχει ευρύ φάσμα νέων διδακτικών και μαθησιακών πεδίων, ο κ. Θεοχάρης ρωτά τον αρμόδιο υπουργό σε τι ποσοστό έχει προχωρήσει η ψηφιοποίηση του διδακτικού υλικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εάν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μαθητών και γονέων σε αυτό.

Δείτε το κείμενο της ερώτησης: