Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για τις συμβάσεις σίτισης προσφύγων στις δομές φιλοξενίας των ενόπλων δυνάμεων

Υπόνοιες για αδιαφανείς διαδικασίες στις συμβάσεις σίτισης για τις δομές φιλοξενίας που ανήκουν διαχειριστικά στις ένοπλες δυνάμεις, εκφράζει με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο  Χάρης Θεοχάρης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις αναντιστοιχίας μεταξύ του πραγματικού αριθμού μερίδων σε σχέση με αυτόν που εμπεριέχεται στη σχετική σύμβαση σίτισης.

Επειδή οι διαγωνισμοί σίτισης συνάπτονται κατόπιν διαπραγμάτευσης, άνευ προκήρυξης διαγωνισμού κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας όπως προβλέπεται στην Αιτιολογική Έκθεση της από 17/2/2016 τροπολογίας για τη συνδρομή του ΥΕΘΑ στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, ο κ. Θεοχάρης ερωτά τον αρμόδιο υπουργό:

  • Ποιες οι συμβάσεις σίτισης στις κλειστές δομές φιλοξενίας που ανήκουν διαχειριστικά στις Ένοπλες Δυνάμεις; Παρακαλώ όπως παράσχετε αναλυτικό πίνακα με τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές που αφορούν στις συνολικές μερίδες σίτισης με τον αριθμό προσφύγων ανά δομή φιλοξενίας.
  • Ποιο είναι το ακριβές ύψος των ποσών που έχουν μέχρι σήμερα διατεθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη σίτιση των προσφύγων και ποια η συνολική επιβάρυνση του ήδη μειωμένου προϋπολογισμού των ενόπλων δυνάμεων;
  • Ποια τα συνολικά ποσά που έχουν αντλήσει οι ένοπλες δυνάμεις για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των προσφύγων στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης;
  • Ποια η πρόθεση για την εφαρμογή διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με ανοιχτό διαγωνισμό αντί των απευθείας αναθέσεων ώστε η διαχείριση των οικονομικών πόρων να γίνεται με συνθήκες απόλυτης διαφάνειας;
  • Για ποιον λόγο δομές οι οποίες έχουν οριστικά κλείσει, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, όπως η δομή Κατσικά στο Νομό Ιωαννίνων ήδη από το Δεκέμβριο 2016 εξακολουθούν να περιλαμβάνονται σε συμβάσεις που συνάπτονται για την παροχή υπηρεσιών σίτισης;
  • Πόσο επιβαρύνεται η εξυπηρέτηση ιδίων αναγκών των ενόπλων δυνάμεων από το προσφυγικό; Και πόσο επιβαρύνεται επιχειρησιακά η παραδοσιακή αποστολή τους η οποία συνίσταται στην υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας;

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση για τις συμβάσεις σίτισης προσφύγων στις δομές φιλοξενίας των ενόπλων δυνάμεων