Ερώτηση για τις συμβάσεις σίτισης προσφύγων στις δομές φιλοξενίας των ενόπλων δυνάμεων