Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για τις συντάξεις Χηρείας Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Τα προβλήματα στις συντάξεις χηρείας για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αναδεικνύει ο Χάρης Θεοχάρης με ερώτηση προς την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τους υπουργούς Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.

Το άρθρο 12 του Νόμου ν.4387/2016 με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» προβλέπει ειδικώς τις προϋποθέσεις για συντάξεις χηρείας λόγω θανάτου στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με το άρθρο 12, η επιζώσα σύζυγος δικαιούται σύνταξης μόνο εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της, κατά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου-συνταξιούχου συζύγου. Εάν όμως έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη για διάστημα τριών ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή σύνταξης αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας της. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη για διάστημα μόνο τριών ετών.

Με δεδομένο ότι λόγω της φύσης του επαγγέλματος του στρατιωτικού η οποία ενέχει συχνές μεταθέσεις των συζύγων και τέκνων καθώς και αυξημένο κίνδυνο θανάτου λόγω ειδικότητας, η πλειονότητα των συζύγων δε δύναται να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δεν απασχολούνται στο δημόσιο.  Ως εκ τούτου σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του άρθρου 12,  σε περίπτωση θανάτου του στρατιωτικού ο οποίος μπορεί να επέλθει σε νεαρή ηλικία λόγω επικινδυνότητας του επαγγέλματος, οι σύζυγοι τους κινδυνεύουν να μείνουν στην κυριολεξία άπορες.

Επειδή οι συνεχείς μεταθέσεις των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων καθιστούν την μισθοδοσία του στρατιωτικού ως κύριο αν όχι μοναδικό οικονομικό εισόδημα της οικογένειας, η οποία και αποδίδεται ως σύνταξη μετά θάνατον στη χηρεία για την αξιοπρεπή διαβίωση των συζύγων

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:

  • Προτίθεστε να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της τροποποίησης του άρθρου 12 του Νόμου ν.4387/2016 ώστε να αποκατασταθεί η κοινωνική αδικία που συντελείται σε βάρος της αξιοπρεπούς επιβίωσης της οικογένειας των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων;
  • Υφίσταται προγραμματισμός κατά την εφαρμογή του Νόμου να υιοθετηθούν ειδικά κριτήρια ελέγχου, όπως συνθήκες γάμου και εργασίας της συζύγου τον χρόνο που επήλθε ο θάνατος και στην περίπτωση που δεν εργάζεται η σύζυγος να καταβληθεί η δικαιούμενη σύνταξη;
  • Με δεδομένη την πολυγλωσσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας όσον αφορά τις συντάξεις χηρείας των στρατιωτικών, ποιά είναι η οριστική θέση της πολιτικής ηγεσίας επί του θέματος;

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση για τις συντάξεις Χηρείας Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων