Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για τις Συνθήκες Κράτησης στον Κορυδαλλό

Ερώτηση στη Βουλή για τις  Συνθήκες Κράτησης στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού και την Ελλιπή Ιατρική Περίθαλψη

Την καταδίκη της Ελλάδας στις 19 Ιανουαρίου 2017 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) λόγω της εξευτελιστικής μεταχείρισης Ελλήνων και αλλοδαπών κρατουμένων στo σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού, καθώς και την έλλειψη στοιχειώδους ιατρικής περίθαλψης στο νοσοκομείο κρατουμένων «Άγιος Παύλος» αναδεικνύει ο Χάρης Θεοχάρης με ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι αρμόδιοι υπουργοί ερωτώνται:

  • Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού;
  • Ποιά μέτρα πολιτικής σκοπεύει να εφαρμόσει ώστε να συμμορφωθεί στη νομολογία του ΕΔΔΑ για την αποτροπή παρόμοιων καταδικαστικών αποφάσεων που είναι αρνητικές για την χώρα μας, με δεδομένο μάλιστα ότι από τον Νοέμβριο του 2014 εκκρεμούν εικοσιτέσσερις (24) επιπλέον προσφυγές;
  • Προτίθεται το υπουργείο υγείας να εντάξει το Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» στο ΕΣΥ κατ’ εφαρμογή του σχετικού προεδρικού διατάγματος του 2009 καθώς και να προκυρήξει θέσεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού;
  • Ποιός ο προγραμματισμός για την αντικατάσταση του απαρχαιωμένου ιατρικού εξοπλισμού και την αναπλήρωση ελλείψεων στο νοσοκομείο του σωφρονιστικού καταστήματος;

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

Ερώτηση για τις Συνθήκες Κράτησης στον Κορυδαλλό