Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για το Έλλειμμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από Επιταγές του Δήμου Άνω Λιοσίων

Το έλλειμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) από επιταγές του Δήμου Άνω Λιοσίων αναδεινκύει ο Χάρης Θεοχάρης με ερώτηση του προς τους υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης, καθώς και προς τον υπουργό Εσωτερικών.

Το 2003 διενεργήθηκε διαχειριστικός έλεγχος στο Δήμο Άνω Λιοσίων από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του τότε Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και μετέπειτα Υπουργείου Οικονομικών. Το πόρισμα των επιθεωρητών (με αριθμό 93/14.11.2003), καθώς και η συμπληρωματική πορισματική τους έκθεση (3625/ 29.8.2005) καταλήγουν στο ότι υπάρχει έλλειμμα στη διαχείριση του Γραφείου Παρακαταθηκών του ΤΠΔ στη ΔΟΥ Άνω Λιοσίων, ύψους 53,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Επίσης, σε έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (1800/1.2.2011) περιγράφονται οι ενέργειές του προς αποκατάσταση του ελλείμματος σε δικαστικό και διοικητικό επίπεδο. Από το έγγραφο προκύπτει ότι μικρή πρόοδος έχει συντελεστεί και το έλλειμμα παραμένει.

Με δεδομένο ότι έχουν παρέλθει δεκατρία χρόνια χωρίς να έχει επιλυθεί η ανωτέρω υπόθεση και χωρίς να έχουν καταλογιστεί ευθύνες

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί

  • Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ποινική διαδικασία σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων; Έχει υπάρξει κάποια απόφαση έστω και σε πρώτο βαθμό; Έχουν ασκηθεί διώξεις και σε πρόσωπα πέραν αυτών που κατονομάζονται στις εκθέσεις των Επιθεωρητών του Υπουργείου Υγείας;
  • Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διοικητική διαδικασία προκειμένου να αποδοθούν στο ΤΠΔ τα οφειλόμενα ποσά; Έχουν εισπραχθεί κάποια από αυτά;
  • Έχει κινηθεί διοικητική διαδικασία σε βάρος υπαλλήλων του ΤΠΔ και της ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Α. Λιοσίων και της ΔΕΤΕΑΛΑ; Αν ναι ποιο είναι το πόρισμα αυτής;
  • Έχει κινηθεί διαδικασία προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος διάθεσης του ποσού των 53,7εκ. €; Αν ναι ποια τα συμπεράσματα του ελέγχου; Ποιες ήταν οι ταμειακές ανάγκες της ΔΕΤΕΑΛΑ που έχουν καλυφθεί; Εκτός από κάλυψη αυτών των ταμειακών αναγκών συντρέχει και περίπτωση να έχουν καταλήξει σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων;

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση για τον Δήμο Άνω Λιοσίων