Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια της Λέσβου.

Την ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση, που έχει δημιουργηθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια της Λέσβου, καθώς αυτή τη στιγμή στεγάζονται περισσότερο από 10 χιλιάδες άτομα δηλαδή τριπλάσιος αριθμό ατόμων από την προβλεπόμενη χωρητικότητα του, αναδεικνύει με ερώτηση ο Χάρης Θεοχάρης προς τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής επισημαίνει ότι φαίνεται να τίθεται εν αμφιβόλω η κυβερνητική δέσμευση για διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος με την ενεργοποίηση διαδικασιών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση της Λέσβου έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2018.

Σγκεκριμένα ο αρμόδιος υπουργός ερωτάται:

  • Ποιες οι ενέργειες του υπουργείου σας για την υλοποίηση της δέσμευσης σας περί αποσυμφόρησης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια της Λέσβου έως το τέλος Σεπτεμβρίου;
  • Είναι αληθή τα δημοσιεύματα ότι προτίθεστε να προβείτε σε δημιουργία νέων κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης στη Λέσβο; Εάν ναι, παρακαλώ όπως παράσχετε τις σχετικές πληροφορίες.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ