Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση για ζητήματα σχετικά με τα παιδιά που χρήζουν Ειδικής Αγωγής

Ερώτηση στη Βουλή για Ζητήματα Σχετικά με τα Παιδιά Που Χρήζουν Ειδικής Αγωγής

Ζητήματα που αφορούν τα παιδιά που χρήζουν ειδικής αγωγής αναδεικνύει ο Χάρης Θεοχάρης με ερώτηση του προς τους υπουργούς Υγείας, καθώς και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  Η προτεινόμενη από το Υπουργείο Υγείας σύμβαση μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Παρόχων Ειδικής Αγωγής, η σημαντική περικοπή της δαπάνης κατά 40 τοις εκατό και η υπαγωγή της Ειδικής Αγωγής στο Άρθρο 100 του Ν.4172/2013, η οποία εισάγει αυτόματο μηχανισμό επιστροφής υπερβάσεων  (clawback) και υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebates) στις θεραπείες που αφορούν την ειδική αγωγή, καθιστούν απαγορευτική τη σύμβαση για τους παρόχους.

Εκ των 200 χιλιάδων παιδιών με αναπηρίες μόλις το 15 τοις εκατό φοιτά σε «ειδικά σχολεία» στα οποία οι μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών δεν καλύπτονται με επάρκεια, οι προσλήψεις και οι τοποθετήσεις ειδικών εκπαιδευτικών τουτέστιν λογοθεραπευτών, εργασιοθεραπευτών κλπ γίνεται με σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις, ενώ είναι σημαντικές οι ελλείψεις προσαρμοσμένων βιβλίων αλλά και προγραμμάτων συστηματικής παρέμβασης, όπως τα προγράμματα λογοθεραπείας.

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:

  • Υπάρχει πρόβλεψη για τη σύσταση επιστημονικής διεπιτροπής η οποία θα επιληφθεί αφενός των συνενοήσεων για την κατάρτιση οριστικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Υγείας/ΕΟΠΠΥ και Παρόχων Ειδικής Αγωγής και αφετέρου της εξυγίανσης του χώρου Ειδικής Αγωγής;
  • Με ποιόν τρόπο προτίθεστε να διαφυλάξετε τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες όσον αφορά την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες της περιφέρειας όπου υφίσταται το ενδεχόμενο να μην υπάρξει συμβεβλημένος πάροχος ή περιορισμένος αριθμός συμβεβλημένων παρόχων με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας-ειδικής αγωγής;
  • Πως προτίθεστε να ενεργήσετε ώστε να μην διαταραχθεί η ισορροπία στη σχέση μεταξύ θεραπευτή-παιδιού-οικογένειας με τυχόν αλλαγές θεραπευτή εν μέσω της θεραπευτικής περιόδου;
  • Υπάρχει προγραμματισμός εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ώστε να αναπληρωθούν οι ελλείψεις σε ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και σε προγράμματα συστηματικής παρέμβασης διασφαλίζοντας το δικαίωμα παιδιών μαθητών με αναπηρία στην ισότιμη εκπαίδευση;

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση Ειδική Αγωγή - Παιδιά