Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση- Καταπάτηση προσωπικών δεδομένων και άρση του ιατρικού απορρήτου.

Καταπάτηση προσωπικών δεδομένων και άρση του ιατρικού απορρήτου από τη νέα κωδικοποίηση για τις βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2015

 

Ζητήματα καταπάτησης προσωπικών δεδομένων, και παραβίασης της ιδιωτικής σφαίρας και της αξιοπρέπειας του προσώπου ανακύπτουν από τη νέα κωδικοποίηση εισοδημάτων για τις βεβαιώσεις αποδοχών του 2015, επισημαίνει ο Ανεξάρτητος  Βουλευτής Β’ Αθήνας Χάρης Θεοχάρης με ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Συγκεκριμένα ο κ. Θεοχάρης τονίζει ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο 1274/30.12.2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στην κωδικοποίηση εισοδημάτων μισθωτής εργασίας, συντάξεων και λοιπών εισοδημάτων έχει εισαχθεί μια νέα κατηγορία εισοδήματος με τίτλο «Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους».

Με τη νέα αυτή κατηγοριοποίηση έχουμε ουσιαστικά την άρση του ιατρικού απορρήτου καθώς όποιος (λογιστής, εφοριακός, τραπεζικός, εργοδότης) έρθει σε επαφή με το έντυπο της βεβαίωσης θα γνωρίζει ότι ο εν λόγω φορολογούμενος πάσχει από μια από τις αναγραφόμενες στην εγκύκλιο ασθένειες. Τίθενται λοιπόν θέματα καταπάτησης προσωπικών δεδομένων με προεκτάσεις σε μια σειρά θεμάτων όπως τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και το αξιόχρεο δανειολήπτη.

Ως εκ τούτου ο Χάρης Θεοχάρης ζητάει την κατηγοριοποίηση των εν λόγω επιδομάτων με την ονομασία και τον τρόπο που όριζε η προηγούμενη εγκύκλιος, όπου τα επιδόματα αυτά εμφανίζονταν αυτοματοποιημένα στο Taxisnet από τον φορέα (δηλαδή το Δήμο) που το χορηγούσε με τίτλο «Εισόδημα εκτός συντάξεων απαλλασσόμενο από φόρο και εισφορά στο σύνολό του». Η αυτοματοποιημένη καταχώρηση και η ονομασία εξασφάλιζαν το ιατρικό απόρρητο από όλους όσους χρησιμοποιούσαν τη βεβαίωση αποδοχών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Ερώτηση

Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Νέα κωδικοποίηση εισοδημάτων για τις βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2015 και ζητήματα ιατρικού απορρήτου

Mε την ΠΟΛ 1274/30.12.2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2015.

Στο παράρτημα 1 της ΠΟΛ 1274/30.12.2015 μεταξύ άλλων πινάκων παρουσιάζεται και o πίνακας «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ», όπου στη γραμμή 40 αναφέρει την κατηγορία «Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους».

Πριν από τη συγκεκριμένη εγκύκλιο το αφορολόγητο επίδομα που ελάμβαναν από τους Δήμους  οι πάσχοντες από μια σειρά από ασθένειες, εμφανίζονταν αυτοματοποιημένα στο Taxisnetαπό τον φορέα (δηλαδή το Δήμο) που το χορηγούσε στο Είδος Αποδοχών των Βεβαιώσεων Αποδοχών και πιο συγκεκριμένα στη γραμμή 19 με ονομασία «Εισόδημα εκτός συντάξεων απαλλασσόμενο από φόρο και εισφορά στο σύνολό του». Η αυτοματοποιημένη καταχώρηση και η ονομασία εξασφάλιζαν το ιατρικό απόρρητο από όλους όσους χρησιμοποιούσαν τη βεβαίωση αποδοχών.

Με τη νέα ΠΟΛ 1274/30.12.2015 και τη νέα κατηγορία επιδομάτων «Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους», έχουμε στην ουσία άρση του ιατρικού απορρήτου καθώς όποιος (λογιστής, εφοριακός, τραπεζικός, εργοδότης) έρθει σε επαφή με το έντυπο της  βεβαίωσης θα γνωρίζει ότι ο εν λόγω φορολογούμενος πάσχει από μια από τις αναγραφόμενες ασθένειες.  Επιπροσθέτως οι ασθενείς θα πρέπει να ονοματίσουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες την ασθένεια από την οποία πάσχουν με συνοδευτικά έγγραφα όπου θα αναγράφονται τα ακριβή στοιχεία της ασθένειας αυτής.

Είναι σαφές λοιπόν πως τίθενται θέματα καταπάτησης προσωπικών δεδομένων, της ιδιωτικής σφαίρας και της αξιοπρέπειας του προσώπου με προεκτάσεις σε μια σειρά θεμάτων όπως τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και το αξιόχρεο δανειολήπτη.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Σκοπεύει  να αλλάξει τον τίτλο της συγκεκριμένης κατηγορίας εισοδήματος από «Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους» σε «Εισόδημα εκτός συντάξεων απαλλασσόμενο από φόρο και εισφορά στο σύνολό του»;
  2. Θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα άρσης του ιατρικού απορρήτου και καταπάτησης των ιδιωτικών δεδομένων από τη συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση εσόδων και αν ναι πως σκοπεύει να επιλύσει το εν λόγω ζήτημα;

Ο ερωτών Βουλευτής – Β΄Αθήνας

Χάρης Θεοχάρης