Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ηλεκτρονική υποβολή αδειών δόμησης και τις διαδικασίες σύστασης του οργάνου Ελεγκτών Δόμησης

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Χάρης Θεοχάρης, κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με το ζήτημα της καθυστέρησης της υλοποίησης της πρόβλεψης του Ν.4030/2011 για την ηλεκτρονική υποβολή αδειών δόμησης και για παρατυπίες στη διαδικασία σύστασης του οργάνου Ελεγκτών Δόμησης.

H έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης που απαιτείται για την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά. Αρκεί να σημειωθεί πως τον Φεβρουάριο του 2015 αναμενόταν η έκδοσή της από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Η υλοποίηση του εν λόγω μέτρου θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στη μείωση των φαινομένων διαφθοράς και συναλλαγών μεταξύ πολεοδομιών, πολιτών και μηχανικών. Αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης  είναι να συνεχίζουν υποθέσεις όπου δημόσιοι υπάλληλοι με την ειδικότητα του πολεοδόμου μηχανικού, κατευθύνουν ιδιοκτήτες ακινήτων προς ιδιώτες μηχανικούς, με τους οποίους συνεργάζονται.  Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με το οποίο  πολεοδόμος μηχανικός – δημόσιος υπάλληλος της Υπηρεσίας Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη ο οποίος βρέθηκε να έχει καταθέσεις που δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματά του και επιπλέον διατηρούσε παρατύπως τεχνικό γραφείο. Ο εν λόγω υπάλληλος προωθούσε υποθέσεις της υπηρεσίας σε συνεργάτες του γραφείου του. Η έκδοση της ΚΥΑ για την ηλεκτρονική υποβολή αδειών δόμησης και η αντικατάσταση της έντυπης υποβολής, η οποία φέρνει σε προσωπική επαφή τους ιδιώτες μηχανικούς με τους δημοσίους υπαλλήλους-πολεοδόμους θα βοηθήσει αποφασιστικά στην αύξηση της διαφάνειας και τη μείωση της διαφθοράς στις πολεοδομίες.

Από την άλλη, αναφορικά με τη διαδικασία της κλήρωσης για τη σύσταση του οργάνου των Ελεγκτών Δόμησης που απαρτίζεται από ιδιώτες μηχανικούς, οι οποίοι επιλέγονται από το Τμήμα Αυθαιρέτων της εκάστοτε Πολεοδομίας, έχει διαπιστωθεί πως σε πολλές περιπτώσεις κληρώνονται κατ’ επανάληψη οι ίδιο μηχανικοί. Υπάρχουν λοιπόν εύλογα ερωτήματα για το τι είδους έλεγχοι πραγματοποιούνται ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συγκεκριμένου οργάνου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Εφαρμογή των προβλέψεων του Ν.4030/2011 για την ηλεκτρονική υποβολή για αιτήσεις έγκρισης δόμησης, αιτήσεις άδειας δόμησης, αναθεωρήσεις εγκρίσεων και αδειών δόμησης και για την ορθή διαδικασία κλήρωσης για τη σύσταση του οργάνου Ελεγκτών Δόμησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του  νόμου 4030/25.11.2011 ΦΕΚ 249 θα έπρεπε από την 1η Μαρτίου 2012 να είχε ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή για τις άδειες δόμησης. Φτάσαμε στο 2015 αναμένοντας την ΚΥΑ  που προωθούσαν τα Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εσωτερικών και ΠΕΚΑ της Συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Από τις 24 Φεβρουαρίου 2015 πολίτες, μηχανικοί και υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών θα μπορούσαν πλέον να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τη διαδικασία υποβολής, έγκρισης και αρχειοθέτησης των αιτήσεων για την έκδοση αδειών δόμησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την προωθούμενη ΚΥΑ, οι πράξεις ηλεκτρονικής έκδοσης των αδειών, είναι οι εξής: αίτηση έγκρισης δόμησης, αίτησης άδειας δόμησης, αναθεωρήσεις εγκρίσεων και αδειών δόμησης. Ο ίδιος νόμος 4030/2011 στο κεφάλαιο Β προχώρησε στη σύσταση του οργάνου των Ελεγκτών Δόμησης που απαρτίζεται από ιδιώτες μηχανικούς οι οποίοι επιλέγονται από το Τμήμα Αυθαιρέτων της εκάστοτε Πολεοδομίας με την διαδικασία της κλήρωσης.

Μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ που θα έθετε σε εφαρμογή την ηλεκτρονική υποβολή για τις άδειες δόμησης. Αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης  είναι να συνεχίζουν υποθέσεις όπου δημόσιοι υπάλληλοι με την ειδικότητα του πολεοδόμου μηχανικού, κατευθύνουν ιδιοκτήτες ακινήτων προς ιδιώτες μηχανικούς, με τους οποίους συνεργάζονται.  Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με το οποίο  πολεοδόμος μηχανικός – δημόσιος υπάλληλος της Υπηρεσίας Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη ο οποίος βρέθηκε να έχει καταθέσεις που δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματά του και επιπλέον διατηρούσε παρατύπως τεχνικό γραφείο. Ο εν λόγω υπάλληλος προωθούσε  υποθέσεις της υπηρεσίας σε συνεργάτες του γραφείου του. Από την άλλη, έχουν υπάρξει καταγγελίες ότι η διαδικασία κλήρωσης σχετικά  με το όργανο των Ελεγκτών Δόμησης δεν είναι και τόσο τυχαία όσο ίδια η λέξη αφήνει να εννοηθεί, και πως έχουν κατά καιρούς σημειωθεί να κληρώνονται κατ’ επανάληψη οι ίδιοι μηχανικοί.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

  1. Πότε θα εκδοθεί η ΚΥΑ για την ηλεκτρονική υποβολή αδειών δόμησης;
  2. Σκοπεύετε να διατηρήσετε και τον παλιό τρόπο έντυπης υποβολής, ο οποίος φέρνει σε προσωπική επαφή τους ιδιώτες μηχανικούς με τους Δημοσίους Υπαλλήλους- πολεοδόμους;
  3. Τι είδους έλεγχοι πραγματοποιούνται ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της διαδικασίας της κλήρωσης για τη σύσταση των  οργάνων των Ελεγκτών Δόμησης και η εγκυρότητα των ίδιων των ελέγχων;

Ο ερωτών Βουλευτής

Χάρης Θεοχάρης

Β΄Αθηνών