Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή για τα Υψηλά Ποσοστά Μη Ενδεδειγμένων Ιατρικά Καισαρικών Τομών

Tα υψηλά ποσοστά μη ενδεδειγμένων ιατρικά καισαρικών τομών αναδεικνύει με ερώτηση του ο Χάρης Θεοχάρης προς τον υπουργό υγείας. Τον Μάρτιο 2013, η αρμόδια επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) προέβη σε παρατηρήσεις για τα υψηλά ποσοστά των μη ενδεδειγμένων ιατρικά καισαρικών τομών που πραγματοποιούνται στην χώρα μας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής τα ποσοστά των καισαρικών τομών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα  χωρίς ιατρική αιτιολόγηση προσεγγίζουν το 40% σε δημόσια και το 65% σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα ξεπερνώντας παρασάγγας το ποσοστό του 15% που εκλαμβάνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ικανό να καλύπτει ιατρικές ανάγκες.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έτους 2013 της επιτροπής, η ελληνική αντιπροσωπεία οφείλει να συντάξει την 8η τακτική της Έκθεση τον Μάρτιο 2017 προβαίνοντας σε απολογισμό των μέτρων που έλαβε για την μείωση των καταχρηστικών καισαρικών.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

  • Ποια τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν από το υπουργείο για την μείωση των καταχρηστικών καισαρικών συμμορφούμενο προς τις συστάσεις έτους 2013 της επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW);
  • Προτίθεστε να δημοσιοποιείτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε ειδική ιστοσελίδα τα στατιστικά στοιχεία τόσο των καισαρικών όσο και των φυσιολογικών τοκετών σε εθνικό επίπεδο και κατά γεωγραφική περιοχή ώστε βάσει αυτών των στοιχείων να συντελείται αντικειμενική καταγραφή και αξιολόγηση;
  • Ποια η πρόβλεψη για παρακολούθηση, εκπαίδευση ή επανεκπαίδευση του προσωπικού στην περίπτωση που συγκεκριμένες περιοχές ή κλινικές εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά μη ιατρικά ενδεδειγμένων καισαρικών;
  • Ποιος ο προγραμματισμός είτε για την έκδοση σχετικής εγκυκλίου είτε για την υιοθέτηση νομοθετικής ρύθμισης που να καθιστά υποχρεωτική την ιατρική αιτιολόγηση προ της διεξαγωγής καισαρικής τομής;

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση για τα Υψηλά Ποσοστά Καισαρικών