Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή για τη φοροδιαφυγή μέσω εικονικών εταιριών

Την απώλεια δημοσίων εσόδων εξαιτίας της σύστασης εικονικών εταιριών αλλά και της πλασματικής μεταφοράς της έδρας επιχειρήσεων εκτός Ελλάδας, επισημαίνει με ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.


Η σύσταση εικονικών εταιριών ελληνικών συμφερόντων, αναφέρει ο κ. Θεοχάρης, συντελείται είτε με την τοποθέτηση ως νομίμων εκπροσώπων σε εταιρίες αχυράνθρωπων -όπως υπερήλικες και άτομα εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες- τα ονόματα των οποίων δημοσιεύονται σε ΦΕΚ, είτε με την πλασματική μεταφορά επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες.

Επειδή η νομότυπη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή με όχημα εικονικές εταιρίες οδηγεί σε απώλεια δημοσίων εσόδων και καταστρατηγεί την οικοδόμηση βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου βασισμένου στην υγιή επιχειρηματικότητα, ο κ. Θεοχάρης ρωτά τον αρμόδιο υπουργό:

-Ποια η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από την ΑΑΔΕ για τη διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις με έδρα τρίτες χώρες και συγκεκριμένα στην Βουλγαρία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται περί πλασματικής μεταφοράς επιχειρήσεων εκτός Ελλάδας;

-Ποια η πρόβλεψη για την παροχή κινήτρων και την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (whistle blowers), οι οποίοι προβαίνουν σε καταγγελία υποδεικνύοντας την ύπαρξη εικονικών εταιριών;

-Ποιος ο αριθμός εικονικών εταιριών, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας, οι οποίες έχουν τοποθετήσει ως νόμιμους εκπροσώπους αχυράνθρωπους τα ονόματα των οποίων δημοσιεύονται σε ΦΕΚ; Και ποιο το ύψος της διαπιστωμένης φοροδιαφυγής;

 
Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης: