Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή για τη φορολόγηση ατόμων με αναπηρία.

Νέα ερώτηση στη Βουλή για το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην αξιοπρέπεια, την αυτόνομη διαβίωση και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης. Προτείνει, μεταξύ άλλων, διάταξη που θα ορίζει την οριζόντια εξαίρεση πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας από οποιονδήποτε υπολογισμό εισοδηματικών κριτηρίων με δεδομένο ότι η παροχή τους δεν συνιστά εισόδημα προς φορολόγηση, αλλά εστιάζει στην κάλυψη του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από την αναπηρία.

Δείτε το κείμενο της ερώτησης: