Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή για την ατιμωρησία επίορκων υπαλλήλων του ΕΦΚΑ

Το θέμα της ατιμωρησίας επίορκων υπαλλήλων του ΕΦΚΑ λόγω αδυναμίας σύστασης των πειθαρχικών συμβουλίων φέρνει με ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.
Η απουσία των εν λόγω Συμβουλίων, αναφέρει ο κ. Θεοχάρης,  τα οποία προβλέφθηκε να συσταθούν στο άρθρο 101 παρ. 4 του νέου ασφαλιστικού νόμου από 1/1/2017 οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα καθώς παρακωλύεται τόσο η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών θέσεων όσο και η κρίση πειθαρχικών υποθέσεων που κινδυνεύουν να παραγραφούν αφήνοντας στην ατιμωρησία υπαλλήλους για τους οποίους έχει προκύψει παραβατική συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

Επειδή η συγκρότηση των Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων του ΕΦΚΑ έχει πλέον προσλάβει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και η ανοχή της πολιτείας σε υποθέσεις διαπιστωμένης διαφθοράς οφείλει να είναι μηδενική, ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

-Ποιος ο σχεδιασμός στο σχέδιο Οργανογράμματος του ΕΦΚΑ και τα χρονοδιαγράμματα για την οριστική συγκρότηση των Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων;

-Προτίθεστε να επιτρέψετε την παράταση της λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων των φορέων που καταργήθηκαν ώστε να καλυφθεί η μεταβατική περίοδος μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης των νέων στο πλαίσιο του ΕΦΚΑ αποτρέποντας έτσι την ατιμωρησία επίορκων υπαλλήλων;

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΦΚΑ 2