Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή για την οικονομική κατάρρευση της ΟΣΥ Α.Ε.

Σε οικονομική κατάρρευση οδηγούνται οι αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας από τα ελλείμματα των δύο τελευταίων ετών, επισημαίνει σε ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.


Η απόρριψη από το υπουργείο Οικονομικών του αιτήματος της ΟΣΥ Α.Ε. να καλύψει έλλειμμα ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για εφαρμογή του άρθρου  47 του κ.ν. 2190/1920, που προβλέπει τη λύση της εταιρίας παρά τις εξαγγελίες του αρμόδιου υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη λήψη μέτρων εξυγίανσης και περιστολής των δαπανών.

Η οικονομική ασφυξία καθιστά δυσχερή την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, καθώς εκ του συνόλου των δύο χιλιάδων λεωφορείων που αποτελούν τον στόλο της ΟΣΥ Α.Ε. μόλις 900 βγαίνουν στους αθηναϊκούς δρόμους καθημερινά, ενώ περίπου 840 παραμένουν στα αμαξοστάσια λόγω βλαβών. Αναφορικά με τα τρόλεϊ, εκ των 360 που συνιστούν τον κύριο στόλο, μόλις 162 εκτελούν δρομολόγια σε καθημερινή βάση.

Επιπλέον, οι προμηθευτές της εταιρίας λόγω της ύπαρξης παλαιών οφειλών αρνούνται να χορηγήσουν ανταλλακτικά προκειμένου να επισκευαστούν τα οχήματα που έχουν καθηλωθεί στα αμαξοστάσια.

Ο κ. Θεοχάρης ρωτά τους συναρμόδιους υπουργούς:

-Με ποιο τρόπο προτίθεστε να αντιμετωπίσετε την οικονομική αιμορραγία της ΟΣΥ Α.Ε. που ενισχύεται από την μη καταβολή της κρατικής επιχορήγησης και ποια τα μέτρα ώστε να εισπραχθούν οι οφειλές υπουργείων λόγω της χορήγησης εκπτωτικών εισιτηρίων σε ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού;

-Πώς προβλέπετε να ακυρώσετε τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920 που προβλέπει λύση και εκκαθάριση της ΟΣΥ Α.Ε. σε περίπτωση που ο δείκτης σύνολο των ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο είναι μικρότερος από το ποσοστό 50 τοις εκατό;

-Ποιος ο σχεδιασμός ώστε να ικανοποιηθούν οι προμηθευτές ανταλλακτικών για παλαιότερες οφειλές της ΟΣΥ Α.Ε. ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της έλλειψης οχημάτων που δημιουργεί πολύωρη αναμονή στις στάσεις του επιβατικού κοινού;

Δείτε το κείμενο της ερώτησης: