Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή για τις απευθείας αναθέσεις και την υποβάθμιση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Συστηματική προσπάθεια υποβάθμισης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην πάταξη φαινομένων διαφθοράς, διαπιστώνει σε ερώτησή του ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης,

Στη μεθόδευση περιορισμού του έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ εντάσσονται διαδοχικές τροπολογίες που καταστρατηγούν την λειτουργική ανεξαρτησία της, καθώς βάσει του ιδρυτικού νόμου δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή, παρά μόνο από την Βουλή των Ελλήνων.

Την χαριστική βολή στην εκπλήρωση της κύριας αποστολής της ΕΑΑΔΗΣΥ έχει την τελευταία διετία δώσει η πρακτική των απευθείας αναθέσεων έργων από τα υπουργεία κατά παράβαση των προβλεπόμενων θεσμοθετημένων διαδικασιών.

Επειδή οι απευθείας αναθέσεις κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και οι συνεχείς τροποποιήσεις του Ν.4013/2013 αποδυναμώνουν τον ρόλο της ΕΑΑΔΗΣΥ ανοίγοντας παράθυρο αδιαφάνειας στο σύνολο των συμβάσεων της δημόσιας διοίκησης, ο κ. Θεοχάρης ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς:

-Για ποιον λόγο εισάγετε τροποποιήσεις του Ν. 4013/2011 που αποδυναμώνουν αντί να ενισχύουν τον ρόλο της ΕΑΑΔΗΣΥ με ορατό τον κίνδυνο ανάκυψης προβλημάτων στην ευθυγράμμιση του ελληνικού με το ευρωπαϊκό δίκαιο;

-Ποιος ο αριθμός των δημοσίων συμβάσεων που προέκυψαν με απευθείας ανάθεση και ποιο το συνολικό κόστος των προμηθειών; Παρακαλώ όπως παρασχεθούν αναλυτικά στοιχεία ανά τρίμηνο από τον Μάιο 2015 και εντεύθεν.

-Με ποιον τρόπο προτίθεστε να αντιμετωπίσετε φαινόμενα μεγάλων προμηθειών άνευ ελέγχου σε εφαρμογή του άρθρου 108 περί τροποποίησης του Ν. 4013/2011 που έρχονται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό δίκαιο για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων;

-Ποιες οι δικλείδες ασφαλείας ώστε συμβάσεις με απευθείας ανάθεση αφενός να μην αποτελούν κατάτμηση του ιδίου έργου και αφετέρου να μην επιλέγονται οι ίδιοι προμηθευτές;

-Ποιος ο αριθμός των νομοθετημάτων που αφορούν δημόσιες συμβάσεις και έχουν αποσταλεί για έλεγχο στην ΕΑΑΔΗΣΥ; Παρακαλώ όπως δοθούν αναλυτικά στοιχεία ανά τρίμηνο από τον Μάιο 2015 και εντεύθεν.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης: