Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη βουλή για το διατροφικό πρόγραμμα μαθητών με απευθείας ανάθεση

Τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην κείμενη νομοθεσία για το διατροφικό πρόγραμμα μαθητών «Σχολικά Γεύματα» που εισήχθη με τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου που φέρει ως κεντρικό θέμα το «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» αναδεικνύει με ερώτηση του ο Χάρης Θεοχάρης προς την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα, η Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθιστά ευκρινές ότι το πρόγραμμα αφορά δέκα χιλιάδες μαθητές με υπολογιζόμενο κόστος υλοποίησης για το πρώτο τρίμηνο  περίπου 875.000 ευρώ (10.000 μαθητές προς 2,5 ευρώ/γεύμα για 35 σχολικές ημέρες).  Επιπρόσθετα προβλέπεται ότι, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, το ανωτέρω Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της δυνατότητας σύναψης των σχετικών συμβάσεων με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην κείμενη νομοθεσία.

Επειδή ο χρόνος και ο τρόπος που εισήχθη η τροπολογία αποτυπώνουν αποσπασματική και όχι ολοκληρωμένη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των επισιστικών αναγκών των μαθητών

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

α) Ποιες είναι οι επείγουσες και απρόβλεπτες περιστάσεις, οι οποίες επιβάλλουν τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, αντί του διαγωνισμού, για το διατροφικό Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»; Για ποιό λόγο δεν κατατέθηκε η τροπολογία νωρίτερα;

β) Υπάρχει πρόβλεψη για την πραγματοποίηση διεθνών διαγωνισμών για τη συνολική υλοποίηση του προγράμματος; Εάν ναι, ποιός είναι ο προγραμματισμός;

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση για τα Σχολικά Γεύματα