Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή για το προσφυγικό – Ανεκμετάλλευτα τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Η απορρόφηση και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για το προσφυγικό  χωλαίνει με αποτέλεσμα οι σχετικές δαπάνες να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, επισημαίνει με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Β’ Αθήνας Χάρης Θεοχάρης.

Οι πρωτογενείς δαπάνες που σχετίζονται με τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος υπολογίζονται άνω του 1 δισ. ευρώ λόγω της παραμονής των προσφύγων στην Ελλάδα, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες σίτισης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στέγασης.

Ειδικότερα ερωτάται ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής:

(α) Ποιες είναι αναλυτικά οι δαπάνες για το προσφυγικό που αντλήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό; Σε πόσες και ποιες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) διατέθηκαν και για ποια προγράμματα (στέγαση, σίτιση κλπ);

(β) Ποια είναι η σύνθεση των πόρων που αντλήθηκαν για το προσφυγικό δηλαδή πόσοι πόροι είναι εθνικοί, πόσοι είναι ευρωπαϊκοί και ποιο το επίπεδο της απορροφητικότητας των τελευταίων;

(γ) Προτίθενται οι ελληνικές αρχές να καταθέσουν προς τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλογο με τις δαπάνες που απαιτούνται στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων, και ποιες είναι αυτές;

(δ) Ποιο είναι το καθεστώς ελέγχου της νομιμότητας των απευθείας αναθέσεων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για τη διαχείριση του προσφυγικού;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης

Διαχείριση Κονδυλίων για το Προσφυγικό