Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή για τους ασθενείς δύο ταχυτήτων στην Υγεία

Abstract blur hospital interior for background

Παράλογη προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων με οριζόντια μέτρα που θέτουν τεχνητά εμπόδια στην πρόσβαση ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα, καταλογίζει στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.

Σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο κ. Θεοχάρης κάνει λόγο για ογκολογικούς ασθενείς δύο ταχυτήτων, καθώς για ασθενείς με σπάνιες παθήσεις, οι οποίοι διαχωρίζονται σε εκείνους που πρόλαβαν -προ της ψήφισης του ν 4472/2017- να ενσωματώσουν τα φάρμακα νέας γενιάς στις θεραπείες τους, και σε αυτούς που δεν πρόλαβαν.

Προτείνει δε μία ολιστική και όχι αποσπασματική πολιτική στον χώρο των φαρμάκων νέας γενιάς συνδέοντας τα επιμέρους κέντρα κόστους, όπως τα κόστη της φαρμακευτικής, νοσοκομειακής δαπάνης και τα κόστη των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και επιδομάτων.

Επειδή τα καινοτόμα φάρμακα δίνουν περισσότερο χρόνο ζωής σε ασθενείς με μία σειρά νοσημάτων, μειώνουν τα συνολικά πραγματικά κόστη θεραπείας και επιφέρουν κοινωνικο-οικονομικά οφέλη, ο κ. Θεοχάρης ρωτά τον αρμόδιο υπουργό:

-Προτίθεστε να προβείτε σε εξαίρεση από το μέτρο «9-6-3» των καινοτόμων φαρμάκων ώστε να μεγιστοποιηθεί το κλινικό όφελος για τους ασθενείς μέχρι το τέλος του παρόντος έτους, οπότε και αναμένεται να δημιουργηθεί στην χώρα μας το σύστημα Health Technology Assessment (HTA);

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 2