Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στην Βουλή για την Ελλειμματική Εθνική Πολιτική στην Αντιμετώπιση του Καρκίνου και την Μη Ύπαρξη Αρχείου Καταγραφής Περιστατικών

Την ελλειμματική εθνική πολιτική για την αντιμετώπιση του καρκίνου και την μη ύπαρξη Αρχείου Καταγραφής Περιστατικών αναδεικνύει με ερώτηση του ο Χάρης Θεοχάρης προς τον υπουργό Υγείας.

Η «Εθνική Πολιτική για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου» ειδικότερα εμφανίζεται ως ελλειμματική παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα καταγράφονται περίπου 40 χιλιάδες νέα περιστατικά νεοπλασιών το χρόνο. Η λειτουργία των ογκολογικών νοσοκομείων διακρίνεται από έλλειψη μόνιμου ιατρικού και επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και γηρασμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ την ίδια στιγμή απαιτούνται στοχευμένες δράσεις στον τομέα της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπευτικής παρέμβασης στον καρκίνο. Δεν είναι τυχαίο ότι,  σύμφωνα με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, οι σημαντικές καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου απαντώνται στο στάδιο που καλύπτει το πρώτο σύμπτωμα έως την πρώτη επίσκεψη στον γιατρό σε ποσοστό που ανέρχεται σε 27 τοις εκατό και πολύ λιγότερο σε επόμενα στάδια, όπως το χειρουργείο σε ποσοστό 9 τοις εκατό και η χημειοθεραπεία σε ποσοστό 8 τοις εκατό.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

  • Σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται η πράξη «Ανάπτυξη Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (ΕΑΝ)» του ΚΕΕΛΠΝΟ; Υπάρχει πρόβλεψη για συνέχιση της χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά προγράμματα ή αντίθετα από άντληση εθνικών πόρων ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του εν λόγω αρχείου;
  • Προτίθεστε να υποστηρίξετε τη σύσταση ενός αναλυτικού «αρχείου καταγραφής περιστατικών καρκίνου» το οποίο, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, δύναται να μετατραπεί σε «τράπεζα πληροφοριών» κρίσιμη για την χάραξη αποτελεσματικής εθνικής αντικαρκινικής πολιτικής;
  • Υπάρχει πρόγραμμα εν εξελίξει για το διάστημα 2016 και εντεύθεν σε συνέχιση του Εθνικού Προγράμματος για τον Καρκίνο 2011-2015;
  • Ποια η συνολική πολιτική για την προώθηση δράσεων ενημέρωσης των πολιτών στοχεύοντας στην προαγωγή της υγείας με προσυμπτωματικούς ελέγχους καθώς και ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Υγείας για πρόληψη του καρκίνου σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας;
  • Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αφενός τις δραματικές ελλείψεις  σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αφετέρου το ζήτημα της αντικατάστασης πεπαλαιωμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και του φαινομένου ασθενών σε λίστες αναμονής που απαντώνται στην πλειονότητα των ογκολογικών νοσοκομείων;

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση για την Εθνική Πολιτική στην Αντιμετώπιση του Καρκίνου